Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 28 2017

pomruki
9872 8730 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viasexlovenmagic sexlovenmagic
pomruki
pomruki
0395 4480 390
Reposted fromTheSnufkin TheSnufkin viasexlovenmagic sexlovenmagic
pomruki
pomruki
0918 5ca3 390
Reposted fromretro-girl retro-girl vialeksandra leksandra
6512 1b3d 390
pomruki
Nikt nie jest bardziej obcy niż osoba, którą kiedyś kochaliśmy.
— Tony Parsons
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabrzask brzask
pomruki
Słowa są czasami niewystarczające. Najgłębsze uczucia wyrażamy spojrzeniem.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabrzask brzask
pomruki
Wiosna w połowie więc plany na maj:
1. Kupić wazon.
2. Zerwać bez.
3. Wstawić bez w wazon.
4. Patrzeć.

Niczego więcej od siebie nie wymagać.
— piękny miesiąc fali samobójstw nadchodzi, przewidywana temperatura 15°, jedenaście dni ze słońcem i deszcz
Reposted fromrawwwr rawwwr
pomruki
- Co było piękniejszego niż jej oczy ?
- Dusza której nie miała żadna inna.
— Piotr Tokarz
Reposted frombeatkazz beatkazz viastarryeyed starryeyed
pomruki
Nie przewrócę się, nawet się kurwa nie potknę.
— Maja Lidia Kossakowska – Siewca Wiatru
Reposted fromwayindarkness wayindarkness viastarryeyed starryeyed

April 27 2017

pomruki
Czasami na swojej drodze spotykasz osobę, której nie należy wkurwiać. To ja.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viaszydera szydera
pomruki
3797 7c19 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
pomruki
4018 e5e1 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
pomruki
Reposted frombluuu bluuu viaxannabelle xannabelle
9247 9279 390

galeriakrakow:

Sunset chaser.

(via Sunset chaser. - betina_grigore)

Krakow. Poland

pomruki
1718 52f6 390
pomruki
8915 e35c 390
Reposted fromechium echium viasarazation sarazation
pomruki
Chcesz pięknego życia? To zacznij od nowa, i od nowa, i od nowa aż dostaniesz to o co chodzi. Rób to, czego najczęściej się boisz, a ludzie boją się dwóch rzeczy: zaczynania nowego i kończenia starego. Lawirują pomiędzy nimi, bo może samo wyjdzie. Zwykle nie wychodzi.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxannabelle xannabelle
pomruki
Dobre kobiety, mają w życiu najgorzej. Puszczają w niepamięć najprzykrzejsze słowa i zachowania. Wybaczą, dają kolejne szanse, choć nie zawsze powinny. Poświęcą swój czas. Najczęściej dla osób, które na to w ogóle nie zasługują.
— Gentleman
Reposted fromataszka ataszka viaxannabelle xannabelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl