Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2017

pomruki
5824 8b0a 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairiis iriis
pomruki
4369 cafb 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaPoranny Poranny

October 08 2017

Faceci nie rozumieją, że dziewczęta nie pragną seksu tak bardzo. Lubią się przytulać i być dotykane… biodra,plecy brzuch, uda. Kochają pocałunki w szyję i pocałunki w ogóle. Lubią czułe słowa i czułe milczenie. Bliskość
— (via kololowanki23)
Reposted fromkostuchna kostuchna viawordshurt wordshurt

October 07 2017

pomruki
Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Wino to już całkiem inna historia
— Barbra Streisand
Reposted fromoutoflove outoflove viaiblameyou iblameyou
pomruki
Kobiety, mogą udawać że mają to w dupie, ale nie mają tego w dupie.  
— pokolenie ikea
Reposted frombadgal badgal vialekkaprzesada lekkaprzesada
0127 de69 390
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
pomruki
pomruki
5619 7453 390
pomruki
6020 196a 390
pomruki
Światło wierzy, że przemieszcza się szybciej od wszystkiego, ale się myli. Nieważne, jak szybko pędzi, zawsze odkrywa, że ciemność dotarła na miejsce wcześniej i już na nie czeka.
— T. Pratchett

October 06 2017

pomruki
5797 c12f 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
7305 5321 390
Reposted fromclaquette2 claquette2 viathesatanek10 thesatanek10
pomruki
Ja tylko, drodzy państwo, chciałabym zakomunikować, że pięknego pewnego dnia, bliżej niż dalej, wsiądę w auto i pojadę w pizdu i jelonki będą mi przebiegać przed maską i będę chodzić o świcie po lasach zatopionych we mgle i siedzieć nad jeziorami i patrzeć na taflę wody i wszystko będzie pięknie, a najpiękniejszy będzie spokój w środeczku, a co zarejestrują moje oczy to zostanie tylko dla mnie i będę się tym upajać jeszcze przez długie lata, tak.
Reposted frommrrru mrrru viaokiemnieogarniesz okiemnieogarniesz
pomruki
pomruki

October 03 2017

pomruki
pomruki
pomruki
Reposted fromFlau Flau viathesatanek10 thesatanek10
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl