Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 15 2017

pomruki
0373 461f 390
Reposted fromoutline outline
pomruki
2716 5e71 390
Reposted fromanaa anaa viaoutline outline
pomruki
0091 e7f5 390
pomruki
9676 b7af 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viaoutline outline
pomruki
3627 b1f0 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaoutline outline
pomruki
pomruki
Myślę, że raz w życiu zdarza się taka Miłość. Taka Miłość, po której każda następna musi okazać się mniejsza, taka, do której porównuje się wszystkie inne, przez co te wszystkie inne skazane są na porażkę.
— Robert Rient, Chodziło o miłość
pomruki
2901 aad5 390
pomruki

June 07 2017

pomruki
Czy życie to nie rzecz gustu? Jednym się podoba i chętnie żyją, a drudzy muszą.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromhejhejter hejhejter viaHydrazyna Hydrazyna
pomruki
6318 3d35 390
Reposted frommowmihou mowmihou viaHydrazyna Hydrazyna
pomruki
pomruki
9897 9d09 390
Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter viaszydera szydera
pomruki

Dzisiejsze związki polegają na tym, że ludzie zdzierają z siebie ubrania, on dochodzi na jej brzuch albo tyłek, ale nie mogą nawzajem dotykać swoich telefonów. Że żyjemy niby razem, ale jednak osobno.

Czy znam przepis na idealny związek? Nie. Ale wiem, że aby być w dobrym związku z mężczyzną trzeba budować razem z nim historię. Zaś by być w udanym związku z kobietą, trzeba dawać jej emocje.

W każdym związku są kłótnie. Lecz nie chodzi o to, że ludzie się kłócą, bo kłócić się będą zawsze. Chodzi o to, jak się wtedy traktują.

— pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viazapachsiana zapachsiana
pomruki
2237 0266 390
Reposted fromstarryeyed starryeyed
pomruki
2360 e861 390
Reposted fromstarryeyed starryeyed
pomruki
8234 fc00 390
Reposted fromcalifornia-love california-love via100suns 100suns
pomruki
pomruki
0621 c949 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl