Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2018

pomruki
Jaka była? Była inna, była wyjątkowa. Nie była przystosowana do tego toksycznego świata. Była trochę jak takie dziecko. Kiedy poszła golić nogi, wracała cała we krwi. Cieszyła się kiedy widziała balon. Jej nagłe wybuchy złości i pokręcony charakter, raz była słodką delikatną dziewczynką, a za chwilę dziką i namiętną kobietą. Bolało ją, że ktoś krzywdzi, że ktoś umiera, że są wypadki, że jest zło, że ludzie są zawistni, nawet to że dziwki są tanie. Ale przede wszystkim, wierzyła w miłość jak nikt inny i kochała, kochała najmocniej na świecie.
— Autor nieznany
pomruki
4304 a04a 390

Reposted from4777727772 4777727772 viaskraweksiebie skraweksiebie
pomruki
Wiesz, ja dla niego chciałam to wszystko zrobić. Chciałam żyć, zbudować dom i założyć rodzinę. Nie zależało mi nigdy na powszechnie rozumianym sukcesie, na prestiżu czy na dobrach materialnych. Nie. Zależało mi na tym żeby mieć swoje miejsce na ziemi. Żeby mieć w sobie pasję. Żeby móc budzić się obok niego, wypić razem kawę i iść na spacer z psem. Bo ludziom się wydaje, że w życiu trzeba osiągać rzeczy wielkie i tylko wtedy to życie ma sens. Otóż nie. W życiu trzeba cieszyć się z rzeczy małych. Być szczęśliwym codziennością. To jest dopiero wielka sprawa. I wielki sukces naszego istnienia.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszydera szydera
pomruki
 
Reposted from4777727772 4777727772 viaszydera szydera
pomruki
4328 785a 390
Reposted fromWicher Wicher viawhiskywithsprite whiskywithsprite
pomruki
7918 a2c8 390
pomruki
2304 6002 390
Reposted fromkarahippie karahippie viauciekam uciekam
pomruki
2411 f431 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaekhemm ekhemm
pomruki
4308 611d 390
Reposted fromoutoflove outoflove vialittlemouse littlemouse
pomruki
Reposted fromshakeme shakeme viakuszii kuszii

June 07 2018

pomruki
Play fullscreen
małomiasteczkowo kocham
Reposted byjedendziencontrapalabra
pomruki
pomruki
2554 932b 390
Reposted frompierdolony pierdolony viabakteryja bakteryja
pomruki
3391 6353 390
Reposted fromnezavisan nezavisan viaDeathlylost Deathlylost
pomruki
W życiu poznajesz ludzi. O niektórych nigdy więcej nie pomyślisz. U innych, zastanawiasz się co u nich słychać. U jeszcze innych - zastanawiasz się czy kiedykolwiek myślą o tobie. Są też tacy, o których nie chcesz nigdy więcej pomyśleć. Ale to robisz.
— Clive Staples Lewis.
Reposted fromnutt nutt viamysweetheartt mysweetheartt
pomruki
Małomiasteczkowa twarz, małomiasteczkowa głowa, małomiasteczkowy styl, małomiasteczkowo kocham.
— Dawid Podsiadło
Reposted fromcudoku cudoku viamysweetheartt mysweetheartt
pomruki

fotogrimsi: Audrey Hepburn in Africa, 1958, where she was filming The Nun’s Story.

pomruki
Trzeba emocje wyrażać. W dzieciństwie uczą nas, że jak się złościsz, to jesteś zły. A to przecież bzdura.
— Joanna Kulig
pomruki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl