Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2018

pomruki
4210 44e0 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viajeszczenie jeszczenie
pomruki
6717 4dd9 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajeszczenie jeszczenie
pomruki
pomruki
Zawsze można poznać ładną dziewczynę po tym, jak chodzi. Ładna dziewczyna kroczy, jakby do niej należał cały świat.
— Philippa Gregory
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajeszczenie jeszczenie
pomruki
pomruki
1085 53ee 390
Reposted fromnezavisan nezavisan viajeszczenie jeszczenie
pomruki
-Wszyscy dziś w takim biegu, a Pani? Pani nigdzie się nie śpieszy?
-Nie
-Czemu?
-Na mnie nikt nie czeka.
— znalezione
pomruki
7471 70ef 390
Reposted fromMrKnowitall MrKnowitall viazapominanie zapominanie
pomruki
8370 bd52 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
pomruki
6579 1202 390
pomruki
Może osiągnięcie szczęścia mimo wszystko nie jest takie trudne. Wystarczy odnaleźć jego źródło w samym sobie, zamiast uzależniać się pod tym względem od innych.
— André Aciman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajointskurwysyn jointskurwysyn
pomruki
0209 791a 390
Reposted fromwagabunda wagabunda viajointskurwysyn jointskurwysyn
pomruki
8079 46a7 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajointskurwysyn jointskurwysyn
pomruki
Zostań na dzień
Bo trudno tak ciągle w połowach dróg
Zostań na noc
Bo jeszcze dziś mogą podpalić wschód
— Muchy - "Biały walc"
Reposted fromdojenka dojenka viajointskurwysyn jointskurwysyn
pomruki
Nie trać nadziei - zawsze możesz znaleźć coś cudownego w jutrzejszej poczcie.
— Brown H. Jackson
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajointskurwysyn jointskurwysyn
pomruki
Z czasem potrzebujemy dłoni. Nie pieniędzy, telewizorów, domu, auta czy też lepszej pracy. Przychodzi moment, że cała egzystencja sprowadzać się będzie do dłoni drugiego człowieka, do jego obecności. Pozornie proste i banalne.
— Damian Sawa
pomruki
8746 3e71 390
Reposted fromtwice twice viajointskurwysyn jointskurwysyn
1897 ef87 390
Reposted fromturquoise turquoise viamaybeyou maybeyou

September 21 2018

pomruki
Powinnaś być całowana i to często - i to przez kogoś, kto się na tym zna.
— Clark Gable - Przeminęło z wiatrem
Reposted fromscorpix scorpix viamyname myname
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl