Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2017

pomruki
7272 b5c7 390
Reposted fromskrzacik skrzacik viamiamor miamor
pomruki
Jestem leniem z ciągłym uczuciem snu, wesołą muzyką tłamszę sumienie, smutna i piękna rozrywa mnie na pół.
— Arab
Reposted fromP4RIAS P4RIAS viapozakontrola pozakontrola
pomruki
pomruki
nie ma opcji, wersja demo, bez emocji
— Dwa Sławy
Reposted frommefir mefir viapozakontrola pozakontrola
pomruki
To pieprzone upadki i wzloty, nigdy constans, emocji sinusoida, proszę zostań.
— Onar
pomruki
0887 5a25 390
pomruki
4241 2094 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaparisienne laparisienne
pomruki
5943 d7ad 390
Reposted fromepi epi vialaparisienne laparisienne
pomruki
Patrz przed siebie, może zauważysz jak mnie nie ma.
— Fisz
Reposted fromstonerr stonerr viapozakontrola pozakontrola
7336 1a07 390
pomruki
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami -Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto vianazwabyla nazwabyla
pomruki
5571 229e 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce via100suns 100suns
pomruki
0355 5448 390
pomruki
3110 abc8 390
pomruki
Wiele razy chciałem Ci się wytłumaczyć, ale jakoś nie umiałem. Pisałem listy i darłem je. No, ale to oczywiste, że człowiek nie umie wytłumaczyć innym tego, czego sam dokładnie nie rozumie.
— Haruki Murakami/Przygoda z owcą
Reposted fromsfeter sfeter viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
pomruki
Myśleć to cierpieć, no powiedz mi, czy to myślenie coś mi kiedyś dało, czy poprawiło moją sytuację? Myślę i myślę, i myślę, myśleniem milion razy oddaliłem się od szczęścia, ale ani razu się do niego nie zbliżyłem.
— Jonathan Carroll, Oko dnia
Reposted fromaggape aggape viaszarakoszula szarakoszula
pomruki
Wspomnienia z biegiem czasu cukrzeją jak miód. Nikt nie oszuka cię bardziej niż one.
— Żulczyk, Wzgórze psów
pomruki
5268 a9bc 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabelieve17 believe17
pomruki
9527 1c0a 390
Reposted frombadz-przy-mnie badz-przy-mnie viabelieve17 believe17
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl