Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 07 2017

pomruki
pomruki
pomruki
pomruki
pomruki
Spróbuj mnie czegoś nauczyć I zrobić coś co mnie ruszy Bo chyba już zgubiłem kluczyk A mam zamknięte serce 
— Quebonafide
pomruki
Życzę Ci, abyś zapytana, czego brakuje Ci do szczęścia odpowiedziała: 'niczego'.
— Najlepsze cytaty - Nocne rozmyślania. Też ich nienawidzicie?
pomruki
pomruki
Wiesz po czym go poznasz? Będziesz przy Nim najlepszą wersją siebie. Nie dlatego, że będziesz chciała pokazać się od najlepszej strony. Nie dlatego, że będziesz udawać kogoś lepszego niż jesteś. Nie, nie dlatego. Będziesz tylko sobą. A ON w Ciebie uwierzy, będzie Cię wspierał i Ci kibicował, i zobaczy w Tobie te wszystkie małe, piękne rzeczy o których istnieniu nawet nie masz pojęcia. I polubi w Tobie nawet te rzeczy, których sama w sobie nie lubisz. To jest miłość, na jaką zasługujesz Matyldo. Bądź z kimś, kto Cię uskrzydla, a nie wdeptuje w ziemię.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
Gwarantuję Ci, że spotkanie mnie było najlepszą rzeczą w Twoim życiu.
Kiedyś to docenisz.
— me.
pomruki
pomruki
6669 a8d2 390
Reposted fromspring-flow spring-flow vianowaczi nowaczi
8202 8853 390

bruwho:

Ayla Granmo

pomruki
6369 4d58 390
Reposted fromoutoflove outoflove viaDeathlylost Deathlylost
5086 5899 390

July 23 2017

pomruki
7778 6afe 390
Reposted fromMuppet Muppet
pomruki
pomruki
7009 7a8c 390
Reposted fromthesmajl thesmajl viamajaanna majaanna
8877 b38f 390

prakashkc:

Snusmumriken - practician of the occult.

pomruki
Podobno jak ktoś nam się śni to znaczy, że za nim tęsknimy. Inny zaś mówią, że to tamtej osobie brakuje nas. 
— jak to jest? tęsknisz?
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl