Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2020

pomruki
6947 0215 390

May 22 2020

pomruki
Z roku na rok nauczyłem się pragnąć coraz mniej.
— Dino Buzzati
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
Sponsored post
feedback2020-admin
pomruki
0585 ff67 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadobrzemimow dobrzemimow
pomruki
2634 522b 390
Reposted fromdusielecc dusielecc viadobrzemimow dobrzemimow
9925 06b3 390
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viamaybeyou maybeyou
pomruki
4784 1bb0 390
Reposted fromMrSatan MrSatan viamaybeyou maybeyou
pomruki
5282 d28a 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaretro-girl retro-girl
pomruki
8578 1d1e 390
Reposted fromsavatage savatage viapannakies pannakies
pomruki
7848 0783 390
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viadygoty dygoty
pomruki
0582 09cd 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamoai moai
pomruki
0789 c621 390
Reposted frompesy pesy vialekkaprzesada lekkaprzesada
pomruki
9713 95e0 390
pomruki
Kobieta wygląda najpiękniej gdy się zakocha lub gdy uwolniła myśli od danego mężczyzny.
Reposted fromtake-care take-care viaDaisy88 Daisy88
pomruki
pomruki
Reposted fromshakeme shakeme vialittlemouse littlemouse

May 14 2020

pomruki
So, all I need is butter?
Reposted fromfightling fightling viadaniellss daniellss
pomruki
Wyobraź to sobie... Jest lato, sierpień rok 2020. Wstajesz rano i biegniesz na plażę. Słuchasz szumu fal i oglądasz wschód słońca a w ramionach trzymasz mężczyznę, którego kochasz. Delektujesz swoje zmysły, orzeźwiającą bryzą morską. Czujesz jak piasek, wciąż jeszcze zimny dotyka Twoich stóp...jeszcze tylko łyk gorącej kawy... Wszystko będzie dobrze. Wszystko... Taką mam nadzieje.
Reposted fromsunsexdrugs sunsexdrugs viatouchthesky touchthesky
pomruki
8944 e612 390
Reposted fromLaColie LaColie viaslomiak slomiak
pomruki
Bardzo cię kocham, ale nigdy nie będę jedną z tych kobiet, które tylko ładnie wyglądają, uwieszone na ramieniu męża. Albo stoją w kuchni przy zlewie. Życie człowieka musi coś znaczyć. Więcej niż gotowanie, sprzątanie i dzieci. W życiu musi być coś więcej. Nie umrę zmywając filiżanki. Mówię serio.
— Margaret Thatcher
pomruki
Znaleźć kogoś do rozmowy jest ciężko, ale nie tak ciężko jak znaleźć kogoś, kto wie, jakie pytanie zadać; pytanie, na które odpowiedź masz przygotowaną od lat, nawet o tym nie wiedząc.
— Enrico Galiano
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...